Typ av tillgångMarknadsvärde SEKAndel av portföljViktad återstående löptid (år)Genomsnittlig ratin
Cash (exkl. säkerhetsvärde)4 103 167
Säkerhetsvärde terminer
Statsskuldväxlar
Stadsobligationer
Fonder
Summa: