Carlsson Norén Asset Management är en svensk AIFM förvaltare som erbjuder fondförvaltning genom specialfonderna Macro Fund och Yield Opportunity samt kundanpassad diskretionär förvaltning. Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet den 7 december 2007 samt tillstånd som AIFM förvaltare den 18 september 2014.

Fakta om fondbolaget

 Fondbolag: Carlsson Norén Asset Management AB

Organisationsnummer: 556726-4238

Fondbolagets säte: Göteborg

Revisor: Johan Brobäck, Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB

Internrevision: Annelie Helenius, KPMG

Klagomålsansvarig: Fredrik Lanneborn

Styrelse: Claes Berglund (ordf.), Fredrik Carlsson, Jonas Strömberg, Bo Rydlinger, Susanne Kallur samt Martin Norén (suppl.).

Verkställande direktör: Fredrik Carlsson

Ansvarig förvaltare: Martin Norén

Förvaltare:  Fredrik Carlsson, Martin Norén, Magnus Dahlgren

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Fondbolagets tillstånd: Finansinspektionen beviljade fondbolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet samt tillstånd för diskretionär portföljförvaltning 2007-12-07. Tillstånd som AIFM- förvaltare beviljades bolaget 2014-09-18

Kapitaltäckningsrapport: (pdf)

Hållbarhetspolicy: (pdf)

Ersättningspolicy:(pdf)

 

 

Styrelsen

Fredrik Carlsson

VD och styrelseledamot i fondbolaget

Fredrik Carlsson, född 1965. Fredrik Carlsson är VD och styrelseledamot i fondbolaget. Fredrik har det övergripande ansvaret för riskerna i fondbolaget.
Fredrik har en lång och gedigen erfarenhet från de finansiella marknaderna. Fredrik var mellan 1997 och 2007 anställd i Volvo Treasury och mellan 2001 och 2007 dessutom ansvarig för Asset Management.

Martin Norén

Vice VD och styrelsesuppleant i fondbolaget

Martin Norén, född 1969. Martin Norén är vice VD och styrelsesuppleant i fondbolaget. Martin är ansvarig förvaltare i bolaget och har lång och gedigen erfarenhet från räntemarknaden. Martin var mellan 2002 och 2007 ansvarig för förvaltningen av den svenska ränteportföljen inom Volvo Treasury Asset Management.

Jonas Strömberg

Styrelseledamot i Fondbolaget

Jonas Strömberg är född 1981 och är styrelseledamot i fondbolaget. Jonas Strömberg har under sin karriär bland annat jobbat som institutionell aktiemäklare på Erik Penser Bank, skuldförvaltare på Riksgälden samt med aktiefinansiering på Nordea. Idag arbetar Jonas Strömberg som Investment Manager på Erik Selin Fastigheter AB med fokus på noterade tillgångar.

Claes Berglund

Ordförande i fondbolaget

Claes Berglund, född 1965. Claes Berglund är styrelseledamot i fondbolaget.
Claes Berglund har genom åren innehaft ett flertal ledande befattningar inom främst logistik och rederiverksamhet. Han har för närvarande rollen som Director Public Affairs and Strategic Projects i Stena AB. Dessförinnan var Claes Berglund linjechef Tyskland i Stena Line AB.

Bo Rydlinger

Styrelseledamot i fondbolaget

Bo Rydlinger, född 1965. Bo Rydlinger är styrelseledamot i fondbolaget. Bo Rydlinger har ett långt förflutet inom banksektorn både i Sverige och i Luxemburg, bland annat inom riskhantering och som Head of Trading.
Bo Rydlinger driver nu konsultbolaget Sofama AB som rådgivare mot företag inom finansiering, företagsstrukturering och kapitalanskaffning.

Susanne Kallur

Styrelseledamot i fondbolaget

Susanne Kallur, född 1968 och är styrelseledamot i fondbolaget. Susanne har genom åren innehaft ledande befattningar inom bland annat bank och då senast som VD för Sparbanken Syd. Susanne har även varit vice VD och administrativ chef för Sparbanken 1826. Hon är för närvarande styrelseledamot i Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, ordförande i Ekologigruppen samt fullmäktige i Sydsvenska Handelskammaren.

Kontakta oss

Fredrik Carlsson

+46 31 28 07 01
+46 706 92 90 45
fredrik@carlssonnoren.se

Martin Norén

+46 31 28 07 01
+46 705 19 95 26
martin@carlssonnoren.se

Magnus Dahlgren

+46 31 28 07 01
+46 725 04 20 30
magnus@carlssonnoren.se

Kontakta oss